do 31.05.2020 r. – Przedłużenie okresu pracy zdalnej i zawieszenia działalności dydaktycznej w tradycyjnych formach do 31 maja 2020 r. na UŁ

Link do komunikatu na stronie www.covid19.uni.lodz.pl z dodatkowymi informacjami m.in. listą kontaktów mailowych do wszystkich pracowników UŁ.

Sekretariat WMiI UŁ, 21.04.2020 r.

x


Rektor UŁ postanowił przedłużyć okres pracy zdalnej i zawieszenia działalności dydaktycznej w tradycyjnych formach do 31 maja 2020 r. W najbliższych dniach zostaną podane do wiadomości informacje o kalendarzu akademickim i sposobie zaliczenia zajęć w letnim semestrze. Prosimy, by śledzili Państwo nasze komunikaty i informacje umieszczone na stronie covid19.uni.lodz.pl.

Komunikat Rektora UŁ z dn. 20.04.2020 r.pdf

Zarządzenie nr 111 Rektora UŁ z dn. 20.04.2020 r.pdf

x

All activities at UL stay remote until May 31, 2020.

Rector’s Regulation 111 of 20 April 2020.pdf

x

Sekretariat WMiI UŁ, 21.04.2020 r. (mailing UŁ)

 


Uwaga! Na podstawie poniższych aktów prawnych na UŁ obowiązuje dalsze zawieszenie działalności dydaktycznej do 03.05.2020 r. włącznie (wszystkie formy zajęć poza tymi prowadzonymi w formie online), a pracownicy UŁ kontynuują pracę w systemie zdalnym.

Komunikat Rektora UŁ z dn. 6.04.2020 r.pdf

Zarządzenie nr 108 Rektora UŁ z dn. 6.04.2020 r. pdf

Zarządzenie nr 100 Rektora UŁ z dn. 11.03.2020 r.pdf (PL)

 

Attention! The UL Authorities suspended, until 3 May 2020,  all didactic activities of the University (i.e. lectures, classes, labs and other courses – except for online classes).

Rector’s Regulation 100 of 11 March 2020.pdf

 

Dział Prawno-Organizacyjny UŁ, 06.04.2020 r.


Przy tej okazji przypominamy:

Strona dedykowana aktualnej sytuacji Uczelni: http://covid19.uni.lodz.pl/

Wybrane informacje również na stronie wydziałowej w aktualnościach:  Komunikaty w związku z koronawirusem – aktualizacje.

Ponadto bieżące informacje są przekazywane Państwu mailowo, dla studentów wyłącznie w domenie @unilodz.eu

Polecamy też inne kanały informacyjne UŁ: YouTube (www.uni.lodz.pl/filmy) , SoundCloud (www.uni.lodz.pl/soundcloud), Twitter Rzecznika UŁ (www.uni.lodz.pl/twitter), Facebook (www.uni.lodz.pl/facebook), Instagram (www.uni.lodz.pl/instagram).

 

Reminder:

Special website dedicated to current UL’s status: https://covid19.uni.lodz.pl/?lang=en. Please follow the latest news on our website as its being updated on regular basis.

Selected information can also be found on the Faculty website in English:  Coronavirus (COVID-19) Updates

Please check your university e-mail as well (for student’s obligatory in the domain @unilodz.eu).

We recommend the following forms of UL’s communiacations: YouTube (www.uni.lodz.pl/filmy) , SoundCloud (www.uni.lodz.pl/soundcloud), Twitter (www.uni.lodz.pl/twitter), Facebook (www.uni.lodz.pl/facebook), Instagram (www.uni.lodz.pl/instagram).

 

Sekretariat WMiI UŁ, 15.04.2020 r.

 

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.