Kuźnia przedsiębiorców – innowacyjny kurs na UniLodz

Na Uniwersytecie Łódzkim powstaje szeroki program zajęć z przedsiębiorczości. Jego szczegóły opracowuje, działająca przy uczelni, Rada ds. Przedsiębiorczości, której inicjatorką jest Prorektor Agnieszka Kurczewska. Organ złożony jest z doświadczonych przedstawicieli biznesu, kultury i mediów, absolwentów naszej uczelni.

Więcej informacji na stronie UŁ.

Zdjęcie: M, Andrzejewski, CP UŁ

Informacja: CP UŁ


Sekretariat WMiI UŁ, 09.02.2021

Copyright © 2021 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.