Łódzkie Forum Młodych Matematyków – spotkanie marcowe

W dniu 12 marca 2019 r. o godz. 16.15 odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Łódzkie Forum Młodych Matematyków.

Referat pod tytułem: “Elementy teorii punktów stałych w przestrzeniach semimetrycznych” wygłosi mgr Filip Turoboś, doktorant w Instytucie Matematyki PŁ.

Spotkanie odbędzie się w sali D102 na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ, ul. Banacha 22.

Zaproszenie na odczyt ŁFMM PTM – mgr F. Turboś

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.