Łódzkie Forum Młodych Matematyków, spotkanie styczniowe

Szanowni Państwo,
Miło nam ogłosić, że po kilkumiesięcznej przerwie wraca Łódzkie Forum Młodych Matematyków – spotkanie odbędzie się już za tydzień we wtorek 21 stycznia.
Referat pod tytułem:

Jak duże względem miary i kategorii są rodziny zbiorów silnie porowatych i wymiaru Hausdorffa zero wśród symetrycznych zbiorów Cantora?
wygłosi  mgr Piotr Nowakowski, doktorant w Instytucie Matematyki Politechniki Łódzkiej.
Spotkanie odbędzie się w Sali D203 na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ, ul. Banacha 22, a zacznie o 16.15. Abstrakt referatu i inne informacje będą na stronie https://www.math.uni.lodz.pl/forum-mlodych-matematykow/

Gorąco zachęcamy do przyjścia!

W imieniu zarządu Łódzkiego Oddziału PTM,
Grażyna Horbaczewska i Filip Strobin

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.