magazyn

Zagadnienia na egzaminy dyplomowe dla osób zdających w roku akademickim 2014/2015

Matematyka

Egzamin licencjacki

Egzamin magisterski

Informatyka

Egzamin licencjacki

Egzamin magisterski

 

Wcześniejsze programy studiów I stopnień
Informatyka

 –  studia stacjonarne

–  studia niestacjonarne

 • Logistyka z systemami informatycznymi (od 2011/2012)
 • Bazy danych i zarządzanie informacją (od 2009/2010)
 • Sieci i systemy komputerowe (od 2009/2010)
 • Technologie internetowe i multimedialne (od 2009/2010)

Matematyka

–  studia stacjonarne

 • Zastosowania matematyki i informatyki w logistyce (od 2010/2011)
 • Zastosowania matematyki (od 2010/2011)
 • Specjalność nauczycielska w zakresie nauczania matematyki i informatyki (od 2018/19)

   –  studia niestacjonarne

 • Specjalność nauczycielska w zakresie nauczania matematyki i informatyki (od 2017/182010/2011)

Wcześniejsze programy studiów II stopień:

Matematyka

–  studia stacjonarne

 • Specjalność nauczycielska w zakresie nauczania matematyki i informatyki (od 2010/2011)
 • Zastosowania matematyki (od 2010/2011)

   –  studia niestacjonarne

 • Specjalność nauczycielska w zakresie nauczania matematyki i informatyki (od 2010/2011)*