Modelowe kształcenie przyszłych nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w Uniwersytecie Łódzkim

 

Zapraszamy do studiowania na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ na specjalności nauczycielskiej w zakresie nauczania matematyki realizowanej w nowoczesnej formie, przygotowującej do pracy z młodzieżą z wykorzystaniem zarówno tradycyjnych, jak też nowoczesnych technik dydaktycznych. Specjalność prowadzona zarówno na studiach pierwszego jak  i drugiego stopnia.

Charakterystyka nowego programu studiów:

  • Przygotowanie do nowoczesnego i efektywnego kierowania procesem nauczania – uczenia się, m. in. z wykorzystaniem tablic multimedialnych, robotów i tabletów.
  • Przygotowanie do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych i wychowawczych.
  • Personalizacja procesu kształcenia:
    • indywidualne spotkania ze studentami umożliwiające diagnozowanie ich potrzeb w zakresie przygotowania zawodowego;
    • oferta przedmiotów „do wyboru” umożliwiająca kształtowanie ścieżek przygotowania zawodowego.

Absolwent będzie matematykiem – specjalistą w zakresie nauczania tego przedmiotu, tzn.:

  • będzie posiadał wiedzę merytoryczną pozwalającą interpretować zagadnienia matematyki szkolnej z punktu widzenia matematyki wyższej;
  • będzie posiadał wiedzę pozwalającą rozumieć procesy towarzyszące edukacji szkolnej.

Program studiów został opracowany w ramach projektu Modelowe kształcenie przyszłych nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w Uniwersytecie Łódzkim, zadanie Modyfikacja i realizacja programu kształcenia na specjalności nauczycielskiej w zakresie nauczania matematyki na kierunku Matematyka na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁstudia I i II stopniawspółfinansowanego przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.