Nabór wniosków do VI edycji Programu stypendiów naukowych Miasta Łodzi dla studentów i doktorantów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż 1 października 2016 r. rozpoczął się również nabór wniosków do VI edycji Programu stypendiów naukowych Miasta Łodzi dla studentów i doktorantów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi.

Studenci I roku studiów stacjonarnych wybranych 55 kierunków łódzkich uczelni (wykaz kierunków przesyłamy w załączniku), będący laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, oraz doktoranci podejmujący badania w kluczowych dla rozwoju miasta obszarach mogą składać wnioski o przyznanie Stypendium Miasta Łodzi.

Głównym celem uruchomienia miejskiego programu stypendialnego jest stworzenie warunków sprzyjających podejmowaniu studiów na kierunkach istotnych dla rozwoju Łodzi, a także przyciąganie do Łodzi zdolnej, ambitnej młodzieży, również spoza regionu.

Korzystający z programu Stypendyści to wybitnie uzdolnieni młodzi ludzie, którzy legitymują się nie tylko wysoką średnią ocen, ale także dużą aktywnością w zdobywaniu wiedzy i doświadczenia poza uczelnią oraz rozwijania swoich pasji, w wielu przypadkach wyróżnieni Stypendyści zdobyli więcej niż jeden tytuł w różnych olimpiadach, mają na swoim koncie liczne publikacje oraz ściśle współpracują z biznesem.

Szczegóły dotyczące warunków udziału w VI edycji programu stypendialnego oraz nowe formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie młodziwlodzi.pl (zakładka Inicjatywy > Stypendia Miasta Łodzi):

https://mlodziwlodzi.pl/inicjatywy/stypendia-miasta-lodzi/

 Nabór aplikacji trwa do 30 października br.!

Bliższych informacji o Stypendiach Naukowych Miasta Łodzi udziela:

Odział Współpracy z Uczelniami Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Uczelniami, Departament Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi, tel. (042) 638-58-19, e-mail: m.paluch@uml.lodz.pl.

 

Stypendia_naukowe_Miasta_Lodzi

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.