Nagroda im. Heleny Rasiowej / Helena Rasiowa Award

Informujemy o ustanowieniu  Nagrody im.  Heleny Rasiowej.
Jest to nagroda za najlepszą pracę studencką w cyklu konferencji CSL (Computer Science Logic), począwszy od CSL 2022.
Nagroda zostanie przyznana dla najlepszej pracy (według decyzji PC) napisanej wyłącznie przez studentów lub której studenci byli głównymi autorami. Studentem w tym kontekście jest każda osoba, która obecnie studiuje  lub której data doktoratu przypada na mniej niż rok przed pierwszym dniem konferencji.
The Helena Rasiowa Award is the best student paper award for the CSL conference series, starting from CSL 2022.
The award will be given to the best paper (as decided by the PC) written solely by students or for which students were the main contributors.  A student in this context is any person who is currently studying for a degree or whose PhD award date is less than one year prior to the first day of the conference.

 

Copyright © 2021 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.