Nagroda Studium Języków Obcych UŁ dla studentów UŁ

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że  Zarządzeniem nr 84 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego  z dnia 19.03.2018 ustanowiono Nagrodę Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego studiów I-go stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy w ramach lektoratu uzyskali najlepszy wynik z egzaminu z języka obcego nowożytnego.

O nagrodę w bieżącym roku mogą ubiegać się studentki i studenci UŁ, którzy przystąpili do egzaminu w sesji zimowej lub letniej roku akademickiego 2017/2018.

Zasady przyznawania Nagrody, określa Regulamin Nagrody

Załącznik do zarz. 84 – Regulamin Nagrody

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego.

Formularz Zgłoszeniowy nagrody SJO UŁ

Informacje o konkursie są również dostępne na stronie SJO UŁ oraz na facebooku SJO.

Serdecznie zachęcamy do udziału.

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.