Nowe specjalności na Matematyce i Informatyce

Od roku akademickiego 2019/2020 prowadzimy na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ nabór na nowe specjalności na II stopniu studiów dziennych:

ZASTOSOWANIA METOD INFORMATYCZNYCH W ANALIZIE DANYCH na kierunku INFORMATYKA

oraz

ZASTOSOWANIA METOD MATEMATYCZNYCH W ANALIZIE DANYCH na kierunku MATEMATYKA

Absolwenci tych specjalności, oprócz ogólnej wiedzy z zakresu kierunku studiów,  dodatkowo

  • zdobędą wiedzę w zakresie języków i paradygmatów programowania oraz baz danych
  • będą znać teoretyczne aspekty statystyki w analizie danych
  • posiądą ogólną wiedzę w zakresie sztucznej inteligencji i technik eksploracji danych
  • będą potrafili pobierać i eksplorować dane z różnych źródeł oraz poddawać je zaawansowanej analizie
  • zdobędą umiejętność wykorzystania zaawansowanych aspektów baz danych w przetwarzaniu danych
  • będą potrafili zastosować pakiety oprogramowania oraz języki programowania do rozwiązania wybranych problemów analizy danych
  • zdobędą umiejętność  budowy i zastosowania w praktyce  zaawansowanych modeli analizy danych