Nowo udostępnione funkcjonalności systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Łódzkiego

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, w ramach projektu pt. „STUDENTS’ POWER – kompleksowy program rozwoju uczelni”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wdrożyła usługi umożliwiające sprawniejsze zarządzanie informacją w uczelni, w tym zwiększenie dostępności do wyników badań naukowych i informacji o szkolnictwie wyższym stanowiące System udostępniania publikacji i informacji oraz danych o szkolnictwie wyższym. System ten składa się z:

  • Multiwyszukiwarki naukowej, umożliwiającej symultanicznie przeszukiwanie wielu zasobów: sieciowych źródeł licencyjnych, zasobów Open Access, Repozytorium UŁ, Biblioteki Cyfrowej UŁ i katalogu bibliotecznego. Dodatkowymi funkcjonalnościami narzędzia jest e-lokalizator, ułatwiający dotarcie do publikacji poprzez linkowanie do zasobów lokalnych i źródeł zewnętrznych oraz usługa zdalnego łączenia się z rankingiem SCImago Journal & Country Rank (Scopus).
  • Asystenta informacji i danych o szkolnictwie wyższym – platformy komunikacyjnej, usprawniającej komunikację między użytkownikiem a biblioteką dzięki prowadzonym dyżurom przez konsultantów, umożliwiającej ponadto zdalne zamawianie cyfrowych kopii artykułów z czasopism drukowanych, będących w posiadaniu Biblioteki.
  • Automatycznego udostępniania treściksiążkomatu, dzięki któremu można samodzielnie wypożyczyć i oddać publikacje przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

W ramach projektu zostanie również wdrożona Usługa zarządzania dostępem do elektronicznych źródeł informacji, pozwalająca na zdalne korzystanie przez społeczność akademicką z licencjonowanych zasobów sieciowych oraz programów użytkowych.

Działania podjęte przez Bibliotekę UŁ w ramach projektu STUDENTS’ POWER mają przede wszystkim na celu podniesienie jakości oferowanych usług, ułatwienie sposobu korzystania z jej zasobów i dostawanie oferty do ciągle zmieniających się potrzeb społeczności akademickiej Uniwersytetu Łódzkiego.

Zapraszam pracowników i studentów Wydziału do korzystania z nowo udostępnionych funkcjonalności systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Łódzkiego.

Jednocześnie proszę o przekazanie niniejszej informacji podległym pracownikom.

Z poważaniem,

Tomasz Piestrzyński

Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego

/e/ BUŁ/

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.