Nowy Statut UŁ

Statut Uniwersytetu Łódzkiego t.j. 16.09.2019 r.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy o uchwale nr 577 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego podjętej w dniu 16 września 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Łódzkiego, do której załączony został tekst jednolity Statutu Uniwersytetu Łódzkiego przyjętego uchwałą Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 440 z dnia 27 maja 2019 r.

Treść aktów znajduje się w załączeniu oraz w Bazie Aktów Wewnętrznych Lex.

/e/ Biuro Rektora UŁ 20.09.2019 r./

*******

Nowy Statut Uniwersytetu Łódzkiego

Szczegóły w komunikacie na stronie UŁ:

Uniwersytet Łódzki przyjął nowy statut

28.05.2019 r.

 

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.