od 11.06.2018 r. – zmiana godzin dyżuru Pełnomocnika Dziekana ds. dydaktycznych dla kierunku Informatyka

Uwaga! W czasie sesji letniej 2017/2018 Dr Agnieszka Sibelska dyżuruje we wtorki w godz. 11.45-13.15.

Copyright © 2019 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.