od 26.05.2018 r. – zmiana w godzinach dyżuru Kierownika Studiów Niestacjonarnych

Kierownik Studiów Niestacjonarnych Dr Gabriela Adamczyk od dn. 26.05.2018 r. będzie pełnić dyżury dla studentów studiów niestacjonarnych w soboty zajazdowe w godz. 8.00-9.00 (pok. A331).

 

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.