Funkcjonowanie Biblioteki Wydziałowej i BUŁ-y (aktualizacja z dn. 28.12.2020)

*
Działalność Bibliotek UŁ od 28 grudnia 2020 r.
Szanowni Państwo,
w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r, zgodnie z którym do dnia 17 stycznia 2021 r. prowadzenie przez biblioteki publiczne i naukowe działalności polegającej na udostępnianiu zbiorów jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy – przesyłamy w załączeniu Komunikat Nr 9 Dyrektora BUŁ, w sprawie zasad korzystania z Biblioteki UŁ, obowiązujący od 28 grudnia 2020 r.

Sekretariat WMiI UŁ, 28.12.2020


Godziny otwarcia Biblioteki Wydziałowej od dn. 30.11.2020 r.:
poniedziałek 9.00 – 15.00
wtorek 9.00-15.00
czwartek 9.00-15.00
piątek 9.00-15.00
W środę i sobotę biblioteka jest nieczynna. x
mgr A. Bujak, Kierownik Biblioteki WMiI UŁ

Sekretariat WMiI UŁ, 30.11.2020

Działalność Bibliotek UŁ od 30 listopada 2020 r.

Szanowni Państwo,

w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r., umożliwiającym prowadzenie przez biblioteki publiczne i naukowe działalności polegającej na udostępnianiu zbiorów informuję, że Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego będą otwarte dla użytkowników od 30 listopada 2020 r.

Szczegółowe informacje nt. funkcjonowania Biblioteki Uniwersyteckiej zawiera dołączony Komunikat.

Komunikat Dyrektora BUŁ nr 8 – otwarcie Biblioteki od 30.11.2020 r.


Sekretariat WMiI UŁ, BUŁ, 27.11.2020


Copyright © 2021 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.