Odnośnie planu w sem. L-19/20- studia stacjonarne/ summer semester schedule 2019/2020

Informacja dotyczy wyłącznie studentów stacjonarnych (dziennych).

The information applies only to full-time students.

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że sprawy związane z planem zajęć na semestr letni 2019/2020 – zapisywanie na zajęcia powtarzane w tym semestrze, zmiany grup itp.  należy kierować na adres mailowy: plan@wmii.uni.lodz.pl zamiast na adres: irena.salska@wmii.uni.lodz.pl

Jednocześnie informujemy, że plan zajęć na semestr letni 2019/2020 będzie dostępny po zakończeniu przerwy międzysemestralnej.

Dear Sir / Madam

We kindly inform you that matters related to the summer semester schedule 2019/2020, register for repeting subjects, changes group should be sent to the email address: plan@wmii.uni.lodz.pl instead of the email address: irena.salska@wmii.uni.lodz.pl

At the same time we inform you that the summer semester schedule will be available after the end of the semester break.

 

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.