od 01.09.2020 – poszukiwany nauczyciel matematyki (oferta pracy)

Dyrekcja Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych im. dr. Stefana Kopcińskiego w Łodzi poszukuje od 01 września nauczyciela matematyki na 11 godzin tygodniowo, który przygotowałby uczniów do matury na poziomie podstawowym.

Oferta jest skierowana do pracowników i doktorantów WMiI UŁ. W imieniu władz wydziału uprzejmie przypominamy, że podjęcie dodatkowej pracy przez pracownika wymaga w pierwszej kolejności zgody Dziekana a następnie Rektora UŁ.

 

Kontakt dla osób zainteresowanych ofertą:

Zespół Szkół Budowlano-Technicznych im. dr. Stefana Kopcińskiego w Łodzi

90-242 Łódź, ul. Kopcińskiego 5/11

tel/fax: 0-42 678 19 20

e-mail: zsbt@zsbt-lodz.pl

 

Sekretariat WMiI UŁ (mail od ogłoszeniodawcy), 28.08.2020

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.