Oferta szkoleń i usług BUŁ 2019/2020

Informujemy o prowadzonych przez Bibliotekę UŁ szkoleniach z zakresu kompetencji informacyjnych, promocji nauki i komunikacji naukowej. Umiejętność wyszukiwania i wykorzystania informacji, promocja wyników badań oraz znajomość nowych form komunikacji naukowej są niezbędne na każdym etapie realizacji procesu badawczego prowadzonego zarówno przez doświadczonego naukowca, jak i młodego adepta nauki – doktoranta.

Pełna oferta szkoleń oraz zapisy dostępne są pod adresem http://www.lib.uni.lodz.pl/?idx=nauka#szkol Zajęcia obejmują wykłady połączone z prezentacją i ćwiczeniami.

Szkolenia, prowadzone przez doświadczonych pracowników Biblioteki, są bezpłatne i mogą odbywać się na terenie Biblioteki, bądź na Wydziałach.

Jednocześnie informuję o możliwości realizacji przez Bibliotekę także innych prac w zależności od Państwa indywidualnych potrzeb i oczekiwań m. in.:

  • przygotowywanie pogłębionych kwerend bibliograficznych i zestawień bibliometrycznych,
  • ewaluacja badawczo-rozwojowa jednostki organizacyjnej z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi InCites i SciVal,
  • wyznaczanie wskaźników i cytowań do awansów zawodowych i projektów,
  • analiza czasopism z danej dyscypliny naukowej,
  • przygotowywanie wykazów czasopism najlepiej cytowanych i punktowanych,
  • zgłaszanie błędów i braków w bazach danych Web of Science Core Collection i Scopus,
  • pomoc przy tworzeniu i zarządzaniu profilami naukowców w bazach danych.

Zainteresowanych proszę o kontakt z Samodzielną Sekcją Bibliografii, Bibliometrii i Sieciowych Zasobów Informacji BUŁ: 42 635 64 76 lub 42 235 01 72, bibliografia_bibliometria@lib.uni.lodz.pl

/e/Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego/

Copyright © 2019 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.