Ogłoszenie konkursów OPUS 12, PRELUDIUM 12, SONATA 12

Szanowni Państwo,
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło kolejne konkursy:

OPUS 12 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia
aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów;

PRELUDIUM 12 – na projekty badawcze, realizowane przez osoby
rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora;

SONATA 12 – na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające
karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora (przez osobę
rozpoczynającą karierę naukową posiadającą stopień naukowy doktora należy
rozumieć osobę, która nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem wystąpienia z
wnioskiem uzyskała stopień naukowy doktora)


Szczegółowe informacje o ogłoszonych konkursach znajdą Państwo na stronie 
http://www.ncn.gov.pl/konkursy/2016-09-15-opus12-preludium12-sonata12-polonez3-beethoven2

Bardzo prosimy o zapoznanie się z treścią ogłoszeń dotyczących
poszczególnych konkursów.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Konkurs OPUS (Panele HS i NZ)– Danuta Klimaszewska, tel. (42) 635 41 65,
e-mail:danuta.klimaszewska@uni.lodz.pl

Konkurs SONATA i OPUS (Panel ST)– Alina Kołodziuk, tel. (42) 635 41 59,
e-mail:alina.kolodziuk@uni.lodz.pl

Konkurs PRELUDIUM - Aleksandra Szafarz, tel. (42) 635 41 59,
e-mail:ola.szafarz@uni.lodz.plZ poważaniem,

Iwona Rytych-Kaleta
Kierownik Biura Nauki UŁ
tel./fax (42)635-41-58

Copyright © 2019 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.