Opłaty za studia/

Wpłaty takie jak: opłaty za legitymacje i indeks, opłaty za dyplom, opłaty za praktyki powinny być wpłacane tylko i wyłcznie na rachunek bankowy UŁ:

Bank Pekao S.A. II o/ Łódź nr 54 1240 3028 1111 0010 2943 1262, z tytułem przelewy: Opłata za … – Wydział Matematyki i Informatyki UŁ.

Pozostałe opłaty (za studia lub z tytułu powtarzania semestru/przedmiotu) należy wnosić na indywidualny wirtualny rachunek bankowy, który jest widoczny po zalogowaniu się w systemie USOSWEB.

 

 

1. Uchwała nr 505 Senatu UŁ z 14.05.2012 r. – zasady pobierania opłat od cudzoziemców

2.Załącznik do Zarządzenia nr 97 Rektora UŁ – Opłaty 2018-19

3. Zarządzenie nr 97 Rektora UŁ z 23.04.2018 r. w sprawie opłat 2018-19

4. Zarządzenie nr 138 w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne w przypadku cudzoziemców korzystających z usług edukacyjnych w UŁ

5. Zarządzenie nr 145 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 138

6. Załącznik do Zarządzenia nr 145

 

Payments for studies in EURO

 Here are the details for bank account: 

Please: make sure you include all of the following information!!!

UNIVERSITY OF LODZ BANK DETAILS::

NAME OF ACCOUNT HOLDER: UNIVERSITY OF LODZ

ACCOUNT HOLDER’S ADDRESS (STREET AND NUMBER): NARUTOWICZA 68

POST CODE AND CITY: 90 – 131 LODZ COUNTRY: POLAND

NAME OF BANK: BANK PEKAO S.A. Il O LODZ

ADDRESS OF BANK: PIOTRKOWSKA 270, LODZ, 90 – 361 POLAND

ACCOUNT NUMBER: 13 1240 3028 1978 0000 2822 2550

SWIFT/BIC: PKOPPLPW

IBAN: PL

In the title of the transfer please put the name of the faculty and name and surname