Opłaty za studia

Wpłaty takie jak: opłaty za legitymacje, opłaty za dyplom, opłaty za przesyłkę dyplomu, opłaty za praktyki powinny być wpłacane tylko i wyłącznie na rachunek bankowy UŁ:

Bank Pekao S.A. II o/ Łódź nr 54 1240 3028 1111 0010 2943 1262, z tytułem przelewy: Opłata za … – Wydział Matematyki i Informatyki UŁ.

Pozostałe opłaty (za studia lub z tytułu powtarzania semestru/przedmiotu) należy wnosić na indywidualny wirtualny rachunek bankowy, który jest widoczny po zalogowaniu się w systemie USOSWEB.

Wysokość opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2022/2023

Wysokość opłat  za zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Łódzkim określa Zarządzenie nr 88 Rektora UŁ z dnia 14.04.2022 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w UŁ w roku ak. 2022/2023

Wysokość opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2022/2023 wynosi:

ZAŁĄCZNIK NR 4 WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI

Wysokość opłat za kształcenia na studiach stacjonarnych prowadzonych w języku angielskim w roku akademickim 2022/2023 wynosi wg. załącznika poniżej:

ZAŁĄCZNIK NR 17 STUDIA PROWADZONE W JĘZYKU OBCYM 2022-2023

Opłata za przedmiot objęty zaliczeniem warunkowym lub powtarzaniem (także po wznowieniu) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wynosi wg. załącznika poniżej:

ZAŁĄCZNIK NR 16 POWTARZANIE PRZEDMIOTÓW 2022-2023

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów / indywidualnym planem studiów w roku akademickim 2022/2023 – studia niestacjonarne i stacjonarne wynosi wg. załącznika poniżej:

ZAŁĄCZNIK NR 15 ZAJĘCIA NIEOBJĘTE PROGRAMEM STUDIÓW 2022-2023

Wysokość opłat za podjęcie studiów w przypadku cudzoziemców korzystających z usług edukacyjnych w UŁ  określa Zarządzenie nr 106 Rektora UŁ z dnia 9.05.2022 r

załącznik nr 1

załącznik nr 2

Opłatę należy wnosić w terminach zgodnych z podpisaną umową o odpłatnościach

Wysokość opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2021/2022

Wysokość opłat  za zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Łódzkim określa Zarządzenie nr 149 Rektora UŁ z dnia 17.05.2021 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w UŁ w roku ak. 2021/2022

Wysokość opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2021/2022 wynosi:

ZAŁĄCZNIK NR 4 WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI

 

Wysokość opłat za kształcenia na studiach stacjonarnych prowadzonych w języku angielskim w roku akademickim 2021/2022 wynosi wg. załącznika poniżej:

ZAŁĄCZNIK NR 17 STUDIA PROWADZONE W JĘZYKU OBCYM 2021-2022

 

Opłata za przedmiot objęty zaliczeniem warunkowym lub powtarzaniem (także po wznowieniu) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wynosi wg. załącznika poniżej:

ZAŁĄCZNIK NR 16 POWTARZANIE PRZEDMIOTÓW 2021-2022

 

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów / indywidualnym planem studiów w roku akademickim 2021/2022 – studia niestacjonarne i stacjonarne wynosi wg. załącznika poniżej:

ZAŁĄCZNIK NR 15 ZAJĘCIA NIEOBJĘTE PROGRAMEM STUDIÓW 2021-2022

 

Wysokość opłat za podjęcie studiów w przypadku cudzoziemców korzystających z usług edukacyjnych w UŁ  określa Zarządzenie nr 127 z 29.05.2020 (tekst jednolity po zmianach)

załącznik nr 1

załącznik nr 2

Opłatę należy wnosić w terminach zgodnych z podpisaną umową o odpłatnościach

 

Wysokość opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2020/2021

Wysokość opłat  za zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Łódzkim określa Zarządzenie nr 125 Rektora UŁ z dnia 26.05.2020 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w UŁ w roku ak. 2020/ 2021 oraz Zarządzenie nr 186 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 30.09.2020 r. (ze zmianami)

Wysokość opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2020/2021 wynosi:

ZAŁĄCZNIK NR 4 WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI

 

Wysokość opłat za kształcenia na studiach stacjonarnych prowadzonych w języku angielskim w roku akademickim 2020/2021 wynosi wg. załącznika poniżej:

ZAŁĄCZNIK NR 17 STUDIA PROWADZONE W JĘZYKU OBCYM 2020-2021

 

Opłata za przedmiot objęty zaliczeniem warunkowym lub powtarzaniem (także po wznowieniu) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wynosi wg. załącznika poniżej:

ZAŁĄCZNIK NR 16 POWTARZANIE PRZEDMIOTÓW 2020-2021

 

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów / indywidualnym planem studiów w roku akademickim 2022/2021 – studia niestacjonarne i stacjonarne wynosi wg. załącznika poniżej:

ZAŁĄCZNIK NR 15 ZAJĘCIA NIEOBJĘTE PROGRAMEM STUDIÓW 2020-2021

 

Wysokość opłat za podjęcie studiów w przypadku cudzoziemców korzystających z usług edukacyjnych w UŁ  określa Zarządzenie nr 127 z 29.05.2020 (tekst jednolity po zmianach)

załącznik nr 1

załącznik nr 2

Opłatę należy wnosić w terminach zgodnych z podpisaną umową o odpłatnościach

 

Wysokość opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2019/2020

Wysokość opłat  za zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Łódzkim określa Zarządzenie Rektora nr 60 z dnia 08.05.2019 r. (ze zmianami) oraz Zarządzenie Rektora nr 113 z dnia 25.09.2019

Wysokość opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2019/2020 wynosi:

ZAŁĄCZNIK NR 4 – WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI

 

Wysokość opłat za kształcenia na studiach stacjonarnych prowadzonych w języku angielskim w roku akademickim 2019/2020 wynosi wg. załącznika poniżej:

ZAŁĄCZNIK NR 17 STUDIA PROWADZONE W JĘZYKU OBCYM 2019-2020

 

Opłata za przedmiot objęty zaliczeniem warunkowym lub powtarzaniem (także po wznowieniu) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wynosi wg. załącznika poniżej:

ZAŁĄCZNIK NR 16 POWTARZANIE PRZEDMIOTÓW 2019-2020

 

Opłata za zajęcia nieobjęte planem studiów / indywidualnym planem studiów w roku akademickim 2019/2020 – studia niestacjonarne i stacjonarne wynosi wg. załącznika poniżej:

ZAŁĄCZNIK NR 15 ZAJĘCIA NIEOBJĘTE PROGRAMEM STUDIÓW 2019-2020

Wysokość opłat za podjęcie studiów w przypadku cudzoziemców korzystających z usług edukacyjnych w UŁ  Zarządzenie Rektora nr 59 z 07.05.2019

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 59 z 07.05.2019 r.

załącznik nr 2 do zarządzenia nr 59 z 07.05.2019 r.

Opłatę należy wnosić w terminach zgodnych z podpisaną umową o odpłatnościach

 

 

Payments for studies in EURO

 Here are the details for bank account: 

Please: make sure you include all of the following information!!!

UNIVERSITY OF LODZ BANK DETAILS::

NAME OF ACCOUNT HOLDER: UNIVERSITY OF LODZ

ACCOUNT HOLDER’S ADDRESS (STREET AND NUMBER): NARUTOWICZA 68

POST CODE AND CITY: 90 – 136 LODZ COUNTRY: POLAND

NAME OF BANK: BANK PEKAO S.A. Il O LODZ

ADDRESS OF BANK: PIOTRKOWSKA 270, LODZ, 90 – 361 POLAND

ACCOUNT NUMBER: 13 1240 3028 1978 0000 2822 2550

SWIFT/BIC: PKOPPLPW

IBAN: PL

In the title of the transfer please put the name of the faculty and name and surname