Pilnie poszukiwani studenci do pomocy w nauce matematyki dla wychowanków Domu Dziecka

Pilnie poszukiwani studenci kierunku matematyka,

zainteresowani pomocą w nauce matematyki i przygotowaniem do matury

wychowanków z Domu Dziecka w formie wolontariatulub praktyk zawodowych

(dla studentów spoza specjalności nauczycielskiej).W sprawie szczegółów prosimy kontaktować się:

Pani Katarzyna Piekielna , tel. 665532947

katarzyna.piekielna@gmail.com

Koordynator ds. Rodzinnych Domów Fundacji Pomocy Dzieciom Happy Kids

 

oraz na naszym Wydziale:

dr W. Karpińska – Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich

karpinw@math.uni.lodz.pl

tel. 42 635 59 30 (do pokoju)

 

prof. nadzw. dr hab. S. Spodzieja – Prodziekan ds. dydaktycznych

spodziej@math.uni.lodz.pl

tel. 42 635 5944 (w ramach dyżuru w środy 12.15-14.00)

 

 

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.