Plan zajęć – studia niestacjonarne

Semestr zimowy 2019/2020

Przed rozpoczęciem zajęć proszę sprawdzić swój plan na tej stronie – mogą jeszcze być zmiany.

Informatyka

I stopień

Sieci komputerowe i przetwarzanie danych:

I rokII rokIII rok

Informatyka ogólna:

I rokII rok,  III rok

II stopień

I rok, II rok

Matematyka

I stopień

I rok, II rok, III rok

II stopień

Matematyka ogólna i finansowa

I rok, II rok

Specjalność nauczycielska w zakresie nauczania matematyki

I rok, II rok

Analiza danych 

I rok, II rok, III rok, IV rok