Plan zajęć – studia stacjonarne

Semestr letni 2019/2020
Ostatnie zmiany wprowadzono: 28.02.2020 r. o godz. 11:00

Analiza danych  –  studia inżynierskie (AD):
I rok
II rok
III rok


Informatyka  –  I stopień

Informatyka ogólna (IO):
I rok
II rok

Sieci komputerowe i przetwarzanie danych (SD):
I rok
II rok
III rok

Grafika komputerowa i projektowanie gier (GG):
I rok
II rok
III rok

Computer Science BSc:
I rok
II rok
III rok


Informatyka  –  II stopień

Informatyka ogólna (IO):
I rok

Zastosowanie metod informatycznych w analizie danych (_AD):
I rok

Systemy informatyczne (SI):
I rok
II rok

Interaktywne media (IM):
I rok
II rok 

Computer Science MSc:
I rok
II rok


Erasmus

Course Schedule


Matematyka  –  I stopień

Matematyka finansowa i aktuarialna (MF):
I rok
II rok
III rok

Nauczycielska w zakresie nauczania matematyki (NM):
I rok

Nauczycielska w zakresie nauczania matematyki i informatyki (NIM):
II rok
III rok

Matematyka Ogólna (MO):
II rok
III rok

Matematyka Teoretyczna (TE):
III rok


Matematyka  –  II stopień

Zastosowanie metod matematycznych w analizie danych (_AD):
I rok

Matematyka finansowa i aktuarialna (MF):
I rok
II rok

Specjalność nauczycielska w zakresie nauczania matematyki (NM):
I rok
II rok

Matematyka ogólna (MO):
II rok

Matematyka teoretyczna (TE):
II rok