Plan zajęć – studia stacjonarne

Semestr letni 2018/2019

Indywidualne plany zajęć są dostępne na stronie UsosWeb.
Ostatnia zmiana wprowadzona: 10.05.2019 r.

Analiza danych  –  studia inżynierskie (AD):
I rok
II rok
III rok21.05. o godz. 9:00 w Auli – Proseminarium z dr M. Bartkiewicz

Informatyka  –  I stopień

Informatyka ogólna (IO):
I rok

Sieci komputerowe i przetwarzanie danych (SD):
I rok
II rok
III rok

Grafika komputerowa i projektowanie gier (GG):
I rok
II rok
III rok

Computer Science BSc:
I rok
II rok
III rok

Informatyka  –  II stopień

Systemy informatyczne (SI):
I rok
II rok

Interaktywne media (IM):
I rok
II rok 

Computer Science MSc:
I rok
II rok

Erasmus  >> plan

Matematyka  –  I stopień

Matematyka finansowa i aktuarialna (MF):
I rok
II rok
III rok

Nauczycielska w zakresie nauczania matematyki i informatyki (NIM):
I rok
II rok
III rok

Matematyka Ogólna (MO):
I rok
II rok
III rok

Matematyka Teoretyczna (TE):
II rok

Matematyka  –  II stopień

Matematyka finansowa i aktuarialna (MF):
I rok
II rok

Specjalność nauczycielska w zakresie nauczania matematyki (NM):
I rok
II rok

Matematyka ogólna (MO):
II rok

Matematyka teoretyczna (TE):
I rok
II rok