Plan zajęć – studia stacjonarne

Semestr zimowy 2019/2020

Indywidualne plany zajęć są dostępne na stronie UsosWeb.
Ostatnie zmiany wprowadzono: 6.12.2019 r. o godz. 10:00

Analiza danych  –  studia inżynierskie (AD):
I rok14.11. godz. 16:00 – Aula – Spotkanie nt. testów diagnostycznych z języków nowożytnych
II rok
III rok
IV rok

Informatyka  –  I stopień
I rok14.11. godz. 16:00 – Aula – Spotkanie nt. testów diagnostycznych z języków nowożytnych

Informatyka ogólna (IO):
II rok

Sieci komputerowe i przetwarzanie danych (SD):
II rok
III rok

Grafika komputerowa i projektowanie gier (GG):
II rok
III rok

Computer Science BSc:
I rok – information meeting: 9.10.2019 (Wednesday), at 10:15, Aula (presence is obligatory)
II rok
III rok

Informatyka  –  II stopień

Informatyka ogólna (IO):
I rok

Zastosowanie metod informatycznych w analizie danych (_AD):
I rok

Systemy informatyczne (SI):
I rok
II rok

Interaktywne media (IM):
I rok
II rok 

Computer Science MSc:
I rok information meeting: 10.10.2019 (Thursday), at 10:15:00, Aula (presence is obligatory)
II rok

Erasmus
Course Schedule

Matematyka  –  I stopień
I rok14.11. godz. 16:00 – Aula – Spotkanie nt. testów diagnostycznych z języków nowożytnych

Matematyka finansowa i aktuarialna (MF):
II rok
III rok

Nauczycielska w zakresie nauczania matematyki i informatyki (NIM):
II rok
III rok

Matematyka Ogólna (MO):
II rok
III rok

Matematyka Teoretyczna (TE):
III rok

Matematyka  –  II stopień

Zastosowanie metod matematycznych w analizie danych (_AD):
I rok

Matematyka finansowa i aktuarialna (MF):
I rok
II rok

Specjalność nauczycielska w zakresie nauczania matematyki (NM):
I rok
II rok

Matematyka ogólna (MO):
II rok

Matematyka teoretyczna (TE):
II rok