Plany zajęć – studia niestacjonarne

Szanowni Państwo,
na stronie wydziału w zakładce studia/plany znajdują się plany zajęć w formacie pdf dla poszczególnych kierunków studiów niestacjonarnych. Z początkiem semestru plany te będą też widoczne w USOS.
Uprzejmie prosimy, aby sprawdzać swój plan przed każdym zjazdem z racji zmian, które mogą się w nim pojawić z przyczyn niezależnych od wydziału.

Copyright © 2021 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.