Plany zajęć – studia stacjonarne

Szanowni Państwo,
informujemy, że na stronie wydziału w zakładce studia/plany znajdują się plany zajęć dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych I i II stopnia.
Z początkiem semestru plany te będą też widoczne w USOS.
Zajęcia dydaktyczne dla studentów rozpoczynają się dn. 4.10.2021 r.
Uprzejmie prosimy, aby sprawdzać swój plan przed każdymi zajęciami z racji zmian, które mogą się w nim pojawić z przyczyn niezależnych od wydziału.

Copyright © 2021 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.