Podziału roku akademickiego 2019/2020 – KOREKTA

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłamy korektę zarządzenia w sprawie podziału roku akademickiego 2019/2020.

W treści zarządzenia jako dzień rektorski został dodany 2 maja 2020 r. dla studiów niestacjonarnych.

Poprawiona treść aktu znajduję się również w Bazie Aktów Wewnętrznych pod linkiem: https://baw.uni.lodz.pl/d/9840/5/

 

/e/Biuro Rektora UŁ/

 

*****

Szanowni Państwo,

informujemy o nowym zarządzeniu nr 71 Rektora UŁ z dnia 31.05.2019 r. w sprawie podziału roku akademickiego 2019/2020 https://baw.uni.lodz.pl/d/9840/5/

Treść aktu znajduje się w załączeniu oraz w Bazie Aktów Wewnętrznych pod ww. linkiem.

 

/e/Biuro Rektora UŁ/

Copyright © 2019 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.