Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668), zwaną dalej ‘Ustawą’  studenci wszystkich trybów studiów mogą korzystać z systemu pomocy materialnej, który tworzą następujące formy pomocy:

 • stypendium socjalne,
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium rektora (studenci i doktoranci),
 • stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów od 1 października 2012
 • stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów od 1 października 2012
 • zapomoga

Świadczenia pomocy materialnej (stypendia i zapomogi) są przyznawane przez Wydziałowe Komisje Stypendialno-Socjalne. W związku z tym wnioski o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę  należy składać w Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów – Sprawy Bytowe.

Stypendia

Wnioski o stypendia rektora w roku akademickim 2020/2021  należy przesłać mailowo do Dziekanatu WMiI w postaci skanu lub zdjęcia w dobrej jakości. Proszę pamiętać, aby wniosek przesłać do pracownika obsługującego Państwa kierunek studiów i specjalność.

Applications for the rector’s scholarships for the academic year 2020/2021 should be sent by e-mail to the Student`s Office in the form of a good quality scan or photo. Please remember to sent e-mail directly to the person, who is taking care of your  field of study and specialization.

STUDIA STACJONARNE

Agnieszka Górecka – Janowska

 • kierunek Informatyka – specjalność Grafika komputerowa i projektowanie gier
 • kierunek Informatyka II stopnia – specjalności: Systemy informatyczne, Interaktywne media, Ogólna oraz Zastosowanie metod informatycznych w analizie danych
 • kierunek Informatyka – Computer Science (Second Cycle Programme)

agnieszka.gorecka@wmii.uni.lodz.pl

Żaneta Jędrzejczak

 • kierunek Informatyka, specjalność Sieci komputerowe i przetwarzanie danych, Informatyka Ogólna
 • kierunek Informatyka, specjalność Informatyka w języku angielskim I stopień (Computer Science First Cycle Programme)  (2nd Year)

zaneta.jedrzejczak@wmii.uni.lodz.pl

Elżbieta Kwiatkowska

 • kierunek Matematyka
 • kierunek Analiza danych
 • kierunek Informatyka, specjalność Informatyka w języku angielskim I stopień (Computer Science First Cycle Programme)(3rd  Year)
STUDIA NIESTACJONARNE I i II stopnia
 • kierunek Informatyka
 • kierunek Analiza danych
 • kierunek Matematyka
STUDIA DOKTORANCKIE

monika.tomaszewska@wmii.uni.lodz.pl

Aktualne informacje o stypendiach rektora w roku akademickim 2020/20201:

stypendium rektora