Postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Justynie Szpond

Rada Doskonałości Naukowej, po dokonaniu oceny formalnej wniosku dr Justyny Szpond o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka, wszczęła postępowanie w dn. 12.04.2021 r.

Wniosek

Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie matematyka na posiedzeniu w dn. 5.05.2021 r. wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Justynie Szpond w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie matematyka.

Uchwała nr 4 Komisji UŁ ds. stopni naukowych w dyscyplinie matematyka – dr J. Szpond

Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie matematyka na posiedzeniu w dn. 22.09.2021 r. powołała komisję habilitacyjną w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Justynie Szpond w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie matematyka.

Postanowienie w sp. powołania komisji habilitacyjnej _dr J. Szpond

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Dariuszowi Wardowskiemu

Rada Doskonałości Naukowej, po dokonaniu oceny formalnej wniosku dr. Dariusza Wardowskiego o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka, wszczęła postępowanie w dn. 25.01.2021 r.

 Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie matematyka na posiedzeniu w dn. 17.02.2021 r. wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Dariuszowi Wardowskiemu w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie matematyka.
Rada Doskonałości Naukowej na posiedzeniu w dn. 29.03.2021 r. dokonała wyznaczenia części składu komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Dariuszowi Wardowskiemu w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie matematyka.

Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie matematyka na posiedzeniu w dn. 21.04.2021 r. powołała komisję habilitacyjną w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Dariuszowi Wardowskiemu w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie matematyka.

Komisja habilitacyjna – dr D. Wardowski

Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie matematyka, na posiedzeniu w dniu 22.09.2021 r., nadała dr. Dariuszowi Wardowskiemu stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie matematyka.

Decyzja w sprawie nadania dr. D. Wardowskiemu stopnia doktora habilitowanego

Postępowanie habilitacyjne dr. Andrzeja Rogowskiego

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego – dr A. Rogowski

Autoreferat w jęz. polskim – dr A. Rogowski

Autoreferat w jęz. angielskim – dr A. Rogowski

Komisja habilitacyjna – dr A. Rogowski

Harmonogram przebiegu postępowania:
–  Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przesłała pismo z dnia 17 lipca 2019r. w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Andrzeja Rogowskiego.
– Rada Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ na posiedzeniu w dniu 25 września 2019 r. wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Andrzeja Rogowskiego i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków komisji habilitacyjnej.
– Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów  przesłała pismo z dnia 10 października 2019 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej.
– Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie matematyka, na posiedzeniu w dniu 27.05.2020 r., odmówiła nadania dr. Andrzejowi Rogowskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie matematyka.

 

Postępowanie habilitacyjne dr.  Kamila Niedziałomskiego

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. K. Niedziałomskiego

Harmonogram przebiegu postępowania:
–  Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przesłała pismo z dnia 20 maja 2019r.   w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Kamila Niedziałomskiego.
– Rada Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ na posiedzeniu w dniu 25 września 2019 r. wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Kamila Niedziałomskiego i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków komisji habilitacyjnej.
– Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów  przesłała pismo z dnia 10 października 2019 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej.
– Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie matematyka, na posiedzeniu w dniu 13.05.2020 r., nadała dr. Kamilowi Niedziałomskiemu stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie matematyka.
Postępowanie habilitacyjne dr. Sebastiana Lindnera
Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego – dr S. Lindner

Harmonogram przebiegu postępowania:
–  Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przesłała pismo z dnia 10 maja 2019 r.   w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Sebastiana Lindnera.

– Rada Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2019 r. wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Sebastiana Lindnera i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków komisji habilitacyjnej.

– Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów  przesłała pismo z dnia 5 września 2019 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej.

– Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie matematyka, na posiedzeniu w dniu 19.02.2020 r., odmówiła nadania dr. Sebastianowi Lindnerowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie matematyka.

Uchwała Komisji nr 11 – odmowa nadania dr. S. Lindnerowi stopnia dr hab.

 

Postępowanie habilitacyjne dr. Andrzeja Komisarskiego

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

Autoreferat – dr A. Komisarski

Skład Komisji Habilitacyjnej – dr  A. Komisarski

Harmonogram przebiegu postępowania:
–  Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przesłała pismo z dnia 3 września 2018 r.   w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Andrzeja Komisarskiego.

– Rada Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ na posiedzeniu w dniu 26 września 2018 r. wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Andrzeja Komisarskiego i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków komisji habilitacyjnej.

– Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów  przesłała pismo z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej.

– Rada Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ na posiedzeniu w dniu 17 kwietnia 2019 r. nadała dr. Andrzejowi Komisarskiemu stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk matematycznych, w dyscyplinie matematyka.

Uchwała RW nr 160 w sprawie nadania dr. A. Komisarskiemu stopnia doktora habilitowanego

 

Postępowanie habilitacyjne dr. Grzegorza Rządkowskiego

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej – dr G. Rządkowski

Harmonogram przebiegu postępowania:
–  Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przesłała pismo z dnia 18 kwietnia 2018 r.   w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Grzegorza Rzadkowskiego.

– Rada Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ na posiedzeniu w dniu 16 maja 2018 r. wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Grzegorza Rządkowskiego i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków komisji habilitacyjnej.

– Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów  przesłała pismo z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej.

– Rada Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2018 r. nadała dr. Grzegorzowi Rządkowskiemu stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk matematycznych, w dyscyplinie matematyka.

Uchwała RW nr 143 w sprawie nadania dr. G. Rządkowskiemu stopnia doktora habilitowanego

 

 

 

Postępowanie habilitacyjne dr. Szymona Walczaka

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

Autoreferat

Komisja habilitacyjna

Harmonogram przebiegu postępowania:
–  Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przesłała pismo z dnia 8 czerwca 2017 r.   w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Szymona Walczaka.

– Rada Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2017 r. wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Szymona Walczaka i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków komisji habilitacyjnej.

– Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów  przesłała pismo z dnia 7 września 2017 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej.

– Rada Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2018 r. nadała dr. Szymonowi Walczakowi stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk matematycznych, w dyscyplinie matematyka.

Uchwała RW nr 100 w sprawie nadania dr. Sz. Walczakowi stopnia doktora habilitowanego

 

Postępowanie habilitacyjne dr. Marka Majewskiego

Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

Autoreferat

Komisja habilitacyjna

Harmonogram przebiegu postępowania:
–  Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przesłała pismo z dnia 15 maja 2017 r.   w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Marka Majewskiego.

– Rada Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ na posiedzeniu w dniu 7 czerwca 2017 r. wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Marka Majewskiego i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków komisji habilitacyjnej.

– Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów  przesłała pismo z dnia 7 września 2017 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej.

– Rada Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ na posiedzeniu w dniu 21 marca 2018 r. nadała dr. Markowi Majewskiemu stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk matematycznych, w dyscyplinie matematyka.

Uchwała RW nr 106 w sprawie nadania dr. M. Majewskiemu stopnia doktora habilitowanego

 

 

Postępowanie habilitacyjne dr. Roberta Plebaniaka

Wniosek

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram przebiegu postępowania:
–  Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przesłała pismo z dnia 4 sierpnia 2016 r.   w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Roberta Plebaniaka.

– Rada Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ na posiedzeniu w dniu 28 września 2016 r. wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Roberta Plebaniaka i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków komisji habilitacyjnej.

– Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów  przesłała pismo z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej.

Rada Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ na posiedzeniu w dniu 22 marca 2017 r. odmówiła nadania dr. Robertowi Plebaniakowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk matematycznych, w dyscyplinie matematyka.

Uchwała RW nr 41 w sprawie odmowy nadania dr. R. Plebaniakowi stopnia doktora habilitowanego

 

Postępowanie habilitacyjne dr. Stanisława Kowalczyka

Wniosek

Autoreferat

Skład Komisji Habilitacyjnej

Harmonogram przebiegu postępowania:
–  Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przesłała pismo z dnia 8 czerwca 2016 r.   w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Stanisława Kowalczyka.

– Rada Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ na posiedzeniu w dniu 6 lipca 2016 r. wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Stanisława Kowalczyka i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków komisji habilitacyjnej.

– Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów  przesłała pismo z dnia 8 września 2016 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej.

– Rada Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2016 r. odmówiła nadania dr. Stanisławowi Kowalczykowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk matematycznych, w dyscyplinie matematyka.

Uchwała RW nr 32 w sprawie odmowy nadania dr. S. Kowalczykowi stopnia doktora habilitowanego

 

Postępowanie habilitacyjne dr Doroty Bors
Wniosek
Autoreferat.

Skład Komisji habilitacyjnej

Harmonogram przebiegu postępowania:
–  Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przesłała pismo z dnia 10 listopada 2015 r.   w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Doroty Bors.

– Rada Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ na posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2015 r. wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Doroty Bors i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków komisji habilitacyjnej.

– Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów  przesłała pismo z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej.

– Rada Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2016 r. nadała dr Dorocie Bors stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk matematycznych, w dyscyplinie matematyka.

Uchwała RW nr 40 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Dorocie Bors

Postępowanie habilitacyjne dr. Grzegorza Rządkowskiego

Wniosek
Autoreferat
Skład Komisji

Harmonogram przebiegu postępowania:
– W dniu 12 kwietnia 2012 roku wpłynęło pismo z dn. 3 kwietnia 2012 r. z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego oraz powołania komisji habilitacyjnej.

– w dniu 13 września 2012 r.  odbyło się posiedzenie Komisji powołanej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Grzegorza Rządkowskiego  (wideokonferencja)

Uchwała RW nr 99 w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego dr. G. Rządkowskiemu

Postępowanie habilitacyjne dr. Marka Śmietańskiego
Dokumentacja postępowania habilitacyjnego:
Wniosek
Autoreferat
Skład Komisji

Harmonogram przebiegu postępowania:
– W dniu 4 czerwca 2012 roku wpłynęło pismo z dn. 28 maja 2012 r. z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego oraz powołania komisji habilitacyjnej.

Postępowanie habilitacyjne dr. Romana Wituły

Dokumentacja postępowania habilitacyjnego:

Wniosek dr R. Wituła

Autoreferat – dr R. Wituła

Komisja habilitacyjna

Zmiana składu komisji habilitacyjnej

Harmonogram przebiegu postępowania:
–  Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przesłała pismo z dnia 3 września 2013 r.   w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Romana Wituły.

– Rada Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ na posiedzeniu w dniu 18 września 2013 r. wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Romana Wituły i podjęła uchwałę o wyznaczeniu trzech członków komisji habilitacyjnej.

– Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów  przesłała pismo z dnia 10 października 2013 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej.

– 16 lutego 2014 r. prof. dr hab. Lech Drewnowski – przewodniczący komisji habilitacyjnej przesłał pismo z rezygnacją z pełnienia funkcji przewodniczącego.

– Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przesłała pismo z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie zmiany postanowienia z dnia 10 października 2013 r. w sprawie powołania komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr. Romana Wituły i powołania przewodniczącego komisji.