Postępowanie o nadanie tytułu profesora

 Postępowanie o nadanie dr. hab. Antoniemu Pierzchalskiemu tytułu profesora w dziedzinie nauk matematycznych

Autoreferat w jęz. polskim – dr hab. A. Pierzchalski

Autoreferat w jęz. angielskim – dr hab. A. Pierzchalski

Ankieta oceny osiągnięć naukowych – dr hab. A. Pierzchalski

 

Postępowanie o nadanie dr. hab. Dariuszowi Idczakowi tytułu profesora w dziedzinie nauk matematycznych

Autoreferat w jęz. polskim – dr hab. D. Idczak

Autoreferat w jęz. angielskim – dr hab. D. Idczak

Ankieta oceny osiągnięć naukowych – dr hab. D. Idczak

20 stycznia 2021 r. został nadany Panu Dariuszowi Idczakowi tytuł profesora nauk ścisłych i przyrodniczych.

 

Postępowanie o nadanie dr. hab. Jackowi Hejdukowi tytułu profesora w dziedzinie nauk matematycznych

Autoreferat w jęz. polskim – dr hab. J. Hejduk

Autoreferat w jęz. angielskim – dr hab. J. Hejduk

Ankieta oceny osiągnięć naukowych – dr hab. J. Hejduk