Praktyki i staże

Bank praktyk  i staży – wolne miejsca i oferty

Biuro Karier UŁ

Praktyki w mBanku
w Warszawie w obszarze zarządzania ryzykiem stopy procentowej 👉 https://bit.ly/3vU0lb3
w Łodzi w obszarze analiz, rozwoju, wiedzy o kliencie i wizualizacji danych 👉 https://bit.ly/3vsrmlD
w Łodzi w obszarze dokumentacji produktowej i procedur pracy 👉 https://bit.ly/3f9WbVp

Praktyki w firmie TDSOFT – zobacz ofertę, zobacz firmę

 

Oferty staży i pracy w branży IT klastra ICT (Polska Centralna Klaster)

Oferta praktyk w laboratorium z uczelni partnerskiej CESI, Francja: two research training proposals. LINEACT, CESI’s laboratory, indeed seeks for the two following profiles :

  • One in robotic – no French required
  • One in AR / VR  – requires a command of French and English

Szczegółowe informacje w załącznikach: COROT_MRTA ,   LINEACT CESI .


PRAKTYKI KIERUNKOWE ZAWODOWE

W okresie zawieszenia działań dydaktycznych w UŁ praktyki powinny być realizowane zdalnie (rekomendacja MNiSW). Zgodnie z komunikatami rektora na stronie dotyczącej praktyk w UŁ  “dopuszczalne jest, aby w szczególnych przypadkach, tzw. zajęcia praktyczne były prowadzone stacjonarnie, oczywiście pod warunkiem zachowania reżimu sanitarnego, przewidzianego w zarządzeniu nr 174 z dnia 18.09.2020 r. Decyzję w tej sprawie podejmują dziekani. ”

Zamiast Dzienniczka Praktyk można w tym okresie wypełniać druk zastępujący dzienniczek: Zastępczy Dzienniczek Praktyk (wersja edytowalna: Zastępczy Dzienniczek Praktyk).

Wykaz dokumentów, które należy złożyć, aby wykonywana praca/staż/wolontariat, itp. mogły być zaliczone jako praktyki.

Uwaga! Studenci studiów niestacjonarnych (Informatyka) mogą zgłaszać się również do dr Wioletty Karpińskiej.

  • Praktyki zawodowe na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia kierunku Analiza Danych
    (opiekun: dr Wioletta Karpińska)

    Regulamin praktyk:
    Analiza Danych

PRAKTYKI PEDAGOGICZNE
(opiekunowie: dr Andrzej Rychlewicz, dr Ewa Korczak-Kubiak)

W okresie zawieszenia działań dydaktycznych w UŁ oraz w szkołach praktyki pedagogiczne odbywają się na podstawie trzech poniższych regulaminów:
INSTRUKCJA Praktyki z matematyki 3 (PG) 2019_2020 wer zdalna  – dla studiów stacjonarnych
INSTRUKCJA Praktyki z matematyki 3  – dla studiów niestacjonarnych
INSTRUKCJA Praktyki z matematyki 2 – dla studiów niestacjonarnych
Zamiast Dzienniczka Praktyk można w tym okresie wypełniać druk zastępujący dzienniczek: Zastępczy Dzienniczek Praktyk   (wersja edytowalna: Zastępczy Dzienniczek Praktyk)

 

Studia stacjonarne I stopnia

specjalność: nauczanie matematyki i języka angielskiego

Regulamin praktyk pedagogicznych
Regulamin praktyk z matematyki 1
Regulamin praktyk z matematyki 2
Regulamin praktyk z matematyki 3
Regulamin praktyk z języka angielskiego 1
Regulamin praktyk z języka angielskiego 2
Regulamin praktyk z języka angielskiego 3

specjalność: nauczanie matematyk i informatyki

Regulamin praktyk pedagogicznych
Regulamin praktyk z matematyki 1
Regulamin praktyk z matematyki 2
Regulamin praktyk z matematyki 3
Regulamin praktyk z informatyki 1
Regulamin praktyk z informatyki 2
Regulamin praktyk z informatyki 3

  • Studia stacjonarne II stopnia

specjalność: nauczanie matematyki

Regulamin praktyk pedagogicznych
Regulamin praktyk z matematyki

Wszelkie pytania prosimy kierować do opiekunów (zanim zapytasz, sprawdź czy odpowiedzi nie ma już na stronie FAQ)