Praktyki i staże

Bank praktyk  i staży – wolne miejsca i oferty

Oferta praktyk w laboratorium z uczelni partnerskiej CESI, Francja: two research training proposals. LINEACT, CESI’s laboratory, indeed seeks for the two following profiles :

 • One in robotic – no French required
 • One in AR / VR  – requires a command of French and English

Szczegółowe informacje w załącznikach: COROT_MRTA ,   LINEACT CESI .

 

PRAKTYKI KIERUNKOWE ZAWODOWE

W okresie zawieszenia działań dydaktycznych w UŁ nie ma możliwości skierowania studenta na praktyki, chyba, że są one realizowane zdalnie. Jest to zawarte w odpowiedziach na najczęściej zadawane pytania na stronie: https://covid19.uni.lodz.pl/  ( Kiedy i w jaki sposób studenci mają realizować praktyki zawodowe?)  Zgodnie z rekomendacjami MNiSW mogą być realizowane zdalnie. Jeżeli w ramach zrealizowanej do tej pory praktyki opiekun oceni, że efekty uczenia się zostały osiągnięte, można je uznać za zaliczone. Zamiast Dzienniczka Praktyk można w tym okresie wypełniać druk zastępujący dzienniczek: Zastępczy Dzienniczek Praktyk (wersja edytowalna: Zastępczy Dzienniczek Praktyk). W przypadku praktyk realizowanych zdalnie wypełniamy Skierowanie i potwierdzenie (praktyki zdalne)  i  Porozumienie (praktyki zdalne)

 • Praktyki zawodowe na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia kierunku Analiza Danych
  (opiekun: dr Wioletta Karpińska)

  Regulamin praktyk:
  Analiza Danych
 • Uwaga! Studenci studiów niestacjonarnych (Informatyka) mogą zgłaszać się również do dr Wioletty Karpińskiej.

PRAKTYKI PEDAGOGICZNE
(opiekunowie: dr Andrzej Rychlewicz, dr Ewa Korczak-Kubiak)

W okresie zawieszenia działań dydaktycznych w UŁ oraz w szkołach praktyki pedagogiczne odbywają się na podstawie trzech poniższych regulaminów:
INSTRUKCJA Praktyki z matematyki 3 (PG) 2019_2020 wer zdalna  – dla studiów stacjonarnych
INSTRUKCJA Praktyki z matematyki 3  – dla studiów niestacjonarnych
INSTRUKCJA Praktyki z matematyki 2 – dla studiów niestacjonarnych
Zamiast Dzienniczka Praktyk można w tym okresie wypełniać druk zastępujący dzienniczek: Zastępczy Dzienniczek Praktyk   (wersja edytowalna: Zastępczy Dzienniczek Praktyk)

 

Studia stacjonarne I stopnia

specjalność: nauczanie matematyki i języka angielskiego

Regulamin praktyk pedagogicznych
Regulamin praktyk z matematyki 1
Regulamin praktyk z matematyki 2
Regulamin praktyk z matematyki 3
Regulamin praktyk z języka angielskiego 1
Regulamin praktyk z języka angielskiego 2
Regulamin praktyk z języka angielskiego 3

specjalność: nauczanie matematyk i informatyki

Regulamin praktyk pedagogicznych
Regulamin praktyk z matematyki 1
Regulamin praktyk z matematyki 2
Regulamin praktyk z matematyki 3
Regulamin praktyk z informatyki 1
Regulamin praktyk z informatyki 2
Regulamin praktyk z informatyki 3

 • Studia stacjonarne II stopnia

specjalność: nauczanie matematyki

Regulamin praktyk pedagogicznych
Regulamin praktyk z matematyki

Wszelkie pytania prosimy kierować do opiekunów (zanim zapytasz, sprawdź czy odpowiedzi nie ma już na stronie FAQ)