Praktyki i staże

Program: Studenci Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ studiują i pracują

Bank praktyk  i staży – wolne miejsca i oferty

Oferta praktyk w laboratorium z uczelni partnerskiej CESI, Francja: two research training proposals. LINEACT, CESI’s laboratory, indeed seeks for the two following profiles :

 • One in robotic – no French required
 • One in AR / VR  – requires a command of French and English

Szczegółowe informacje w załącznikach: COROT_MRTA ,   LINEACT CESI .

 

Zapraszamy na nową edycję praktyk w ramach programu Praktyki Erasmus+ 2019/20. Można skorzystać z wyszukiwarki praktyk. Termin składania wniosków rozpoczyna się od 15 maja 2019 i trwa do 30 kwietnia 2020 r.

Zapraszamy na praktyki w ramach programu Praktyki Erasmus+. Można skorzystać z wyszukiwarki praktyk. Termin składania wniosków upływa 26 kwietnia 2019 (wyjazdy od 1 czerwca do 30 września 2019 r.)

Akademickie Biuro Karier informuje o  ofercie wolontariatu i praktyk studenckich, które zostały zaproponowane naszym studentom przez dr Sylwię Rydz – kierownika Wydziału Wspierania Pieczy Zastępczej MOPS w Łodzi (szczegóły).
Studenci, w ramach  przygotowania pedagogicznego i konieczności odbycia praktyk opiekuńczo-wychowawczych, mogliby wspomóc dzieci z problemami w nauce (przede wszystkim na poziomie szkoły podstawowej)  takich przedmiotów jak: matematyka, fizyka, chemia, język polski i język angielski. Zaangażowanie studentów mogłoby wyrażać się w różnej formie, np:

 •  odbywania obowiązkowej praktyki opiekuńczo – wychowawczej,
 •  wolontariatu zgodnego z kierunkiem kształcenia i w wymaganym wymiarze czasowym zwalniającym z obowiązku odbywania studenckich praktyk zawodowych (uchwała nr 608 Senatu UŁ z dnia 11 kwietnia 2016 r.),
 •  dodatkowych praktyk (nieobjętych planem studiów) organizowanych za pośrednictwem Akademickiego Biura Karier, które byłyby wpisywane do suplementu jako dodatkowe osiągnięcie.

PRAKTYKI KIERUNKOWE ZAWODOWE

W okresie zawieszenia działań dydaktycznych w UŁ nie ma możliwości skierowania studenta na praktyki, chyba, że są one realizowane zdalnie. Jest to zawarte w odpowiedziach na najczęściej zadawane pytania na stronie: https://covid19.uni.lodz.pl/  ( Kiedy i w jaki sposób studenci mają realizować praktyki zawodowe?)  Zgodnie z rekomendacjami MNiSW mogą być realizowane zdalnie. Jeżeli w ramach zrealizowanej do tej pory praktyki opiekun oceni, że efekty uczenia się zostały osiągnięte, można je uznać za zaliczone. Zamiast Dzienniczka Praktyk można w tym okresie wypełniać druk zastępujący dzienniczek: Zastępczy Dzienniczek Praktyk (wersja edytowalna: Zastępczy Dzienniczek Praktyk)

 • Praktyki zawodowe na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia kierunku Analiza Danych
  (opiekun: dr Hanna Podsędkowska)

  Regulamin praktyk:
  Analiza Danych
 • Uwaga! Studenci studiów niestacjonarnych (Informatyka, Analiza Danych) mogą zgłaszać się również do dr Wioletty Karpińskiej.

PRAKTYKI PEDAGOGICZNE
(opiekunowie: dr Andrzej Rychlewicz, dr Anna Loranty)

W okresie zawieszenia działań dydaktycznych w UŁ oraz w szkołach praktyki pedagogiczne odbywają się na podstawie trzech poniższych regulaminów:
INSTRUKCJA Praktyki z matematyki 3 (PG) 2019_2020 wer zdalna  – dla studiów stacjonarnych
INSTRUKCJA Praktyki z matematyki 3  – dla studiów niestacjonarnych
INSTRUKCJA Praktyki z matematyki 2 – dla studiów niestacjonarnych
Zamiast Dzienniczka Praktyk można w tym okresie wypełniać druk zastępujący dzienniczek: Zastępczy Dzienniczek Praktyk   (wersja edytowalna: Zastępczy Dzienniczek Praktyk)

 

Studia stacjonarne I stopnia

specjalność: nauczanie matematyki i języka angielskiego

Regulamin praktyk pedagogicznych
Regulamin praktyk z matematyki 1
Regulamin praktyk z matematyki 2
Regulamin praktyk z matematyki 3
Regulamin praktyk z języka angielskiego 1
Regulamin praktyk z języka angielskiego 2
Regulamin praktyk z języka angielskiego 3

specjalność: nauczanie matematyk i informatyki

Regulamin praktyk pedagogicznych
Regulamin praktyk z matematyki 1
Regulamin praktyk z matematyki 2
Regulamin praktyk z matematyki 3
Regulamin praktyk z informatyki 1
Regulamin praktyk z informatyki 2
Regulamin praktyk z informatyki 3

 • Studia stacjonarne II stopnia

specjalność: nauczanie matematyki

Regulamin praktyk pedagogicznych
Regulamin praktyk z matematyki

Wszelkie pytania prosimy kierować do opiekunów (zanim zapytasz, sprawdź czy odpowiedzi nie ma już na stronie FAQ)