PROGRAM ERASMUS + Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018 (Enrollment for the academic year 2017/2018) – termin do 22.02.2017

Elektroniczna rekrutacja w USOSweb na wyjazdy studentów na studia zagraniczne w ramach Programu ERASMUS + na rok akademicki 2017/2018 rozpocznie się dnia 16.01.2017 r. o godz. 12:00 i potrwa do dnia22.02.2017 r. do godz. 12:00.

Informacje o  rekrutacji są dostępne na stronach:

http://erasmus.math.uni.lodz.pl

http://bwz.uni.lodz.pl/llp-erasmus-studia/rekrutacja-201718

Film promujący Program Erasmus+ https://youtu.be/ad2fLWQYNKo

The electronic enrollment on the USOSweb platform for student mobility forstudies within the ERASMUS + Programme  in the academic year 2017/2018will start on 16.01.2017  at 12:00 p.m. and will run until 22.02.2017,12:00 p.m.

The information on the enrollment will be available on the websites:

http://erasmus.math.uni.lodz.pl

http://bwz.uni.lodz.pl/llp-erasmus-studia/in-english

Film promujący Program Erasmus+ https://youtu.be/ad2fLWQYNKo

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.