PROGRAM ERASMUS + – Rekrutacja na rok akademicki 2016/2017

PROGRAM ERASMUS + – Rekrutacja na rok akademicki 2016/2017

 

Elektroniczna rekrutacja w USOSweb na wyjazdy studentów na studia

zagraniczne w ramach Programu ERASMUS + na rok akademicki 2016/2017

rozpocznie się dnia 27.01.2016 r. o godz. 12:00 i potrwa do dnia

26.02.2016 r. do godz. 12:00.

 

Informacje o  rekrutacji są dostępne na stronie:

http://bwz.uni.lodz.pl/llp-erasmus-studia/rekrutacja-201617

 

Wydziałowy Pełnomocnik Dziekana ds. Programu Erasmus: dr Anna Łazińska

 

———————————————————————–

 

ERASMUS + PROGRAMME – Enrollment for the academic year 2016/2017

 

The electronic enrollment on the USOSweb platform for student mobility for

studies within the ERASMUS + Programme  in the academic year 2016/2017

will start on 27.01.2016  at 12:00 p.m. and will run until 26.02.2016,

12:00 p.m.

 

The information on the enrollment will be available on the website:

http://bwz.uni.lodz.pl/llp-erasmus-studia/in-english

 

Faculty Erasmus Coordinator: dr Anna Łazińska

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.