do 10.01.2018 r. – PROGRAM ERASMUS+ – Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019

Elektroniczna rekrutacja w USOSweb na wyjazdy studentów na studia
zagraniczne w ramach Programu ERASMUS + na rok akademicki 2018/2019
rozpocznie się dnia 11.12.2017 r. o godz. 12:00 i potrwa do dnia
10.01.2018 r. do godz. 12:00.

Informacje o  rekrutacji są dostępne na stronach:
http://erasmus.math.uni.lodz.pl/
http://bwz.uni.lodz.pl/llp-erasmus-studia/rekrutacja-201819

Copyright © 2019 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.