do 26.04 i 10.06.2019 r. – nabory do programów stypendialnych Fulbrighta na rok akademicki 2020-2021

Fulbright Graduate Student Award to stypendia dla Polaków zainteresowanych rozpoczęciem studiów drugiego i trzeciego stopnia w USA. Stypendium przyznawane jest na pierwszy rok studiów magisterskich, doktoranckich lub innych kończących się uzyskaniem dyplomu na poziomie graduate (np. Graduate Artist Diploma), z możliwością przedłużenia na drugi rok. Przyjmujemy zgłoszenia na wszystkie kierunki studiów z wyłączeniem studiów medycznych wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem, programów LLM oraz MBA. Wyjazd jest możliwy na każdą akredytowaną amerykańską uczelnię wyższą.

Stypendium jest finansowane przez amerykański Departament Stanu oraz polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Szczegóły: https://fulbright.edu.pl/graduate-student-award/

Nabór wniosków na rozpoczęcie studiów w roku akademickim 2020/21 będzie trwał od 1 lutego do 26 kwietnia 2019, 23:59.

***

Fulbright Junior Research Award to stypendia dla studentów studiów doktoranckich z polskich instytucji naukowych. Celem stypendium, trwającego od 6 do 9 miesięcy, jest realizacja własnego projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym lub organizacji pozarządowej. Przyjmujemy zgłoszenia ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem.

Stypendium jest finansowane przez amerykański Departament Stanu oraz polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 Nabór wniosków na wyjazd w roku akademickim 2020/21 będzie trwał od 1 lutego do 10 czerwca 2019, 23:59.

Szczegóły: https://fulbright.edu.pl/junior-award/

***

Fulbright Senior Award to stypendia dla pracowników badawczych oraz badawczo-dydaktycznych polskich instytucji naukowych na realizację własnych projektów badawczych w USA. W czasie pobytu w USA, trwającego od 3 do 9 miesięcy, stypendysta realizuje własny projekt badawczy w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym, instytucji rządowej lub organizacji pozarządowej. Przyjmujemy zgłoszenia ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Poza realizacją projektu badawczego, stypendyści mogą również prowadzić zajęcia dydaktyczne.

Ważna zmiana: wymóg obligatoryjnego prowadzenia zajęć dydaktycznych dla naukowców z tytułem doktora habilitowanego przestał obowiązywać.

Stypendium jest finansowane przez amerykański Departament Stanu oraz polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nabór wniosków na wyjazd w roku akademickim 2020/21 będzie trwał od 1 lutego do 10 czerwca 2019, 23:59.

Szczegóły: https://fulbright.edu.pl/senior-award/

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.