Program wewnętrznych konkursów UŁ

Szanowni Państwo,

Zgodnie w wcześniejszymi planami JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego dotyczącymi wykorzystania 2% subwencji zgodnie z planem działań zapisanym we wniosku Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza, od kwietnia br. uruchamiamy specjalny program wewnętrznych konkursów na działania wspierające mobilność pracowników, studentów i doktorantów, ich działalność naukową i dydaktyczną oraz organizacyjną.

W załączeniu prezentujemy szczegółowy harmonogram konkursów na ten rok. W kwietniu, gdy planowane są pierwsze nabory, opublikujemy regulaminy dla poszczególnych działań.

Osobami, które będą odpowiedzialne za administrowanie programem są pracownicy Centrum Nauki UŁ:

 

Agnieszka Wojnarowska

Uniwersytecka 3

I piętro, pok. 101

tel. (42) 635 49 49

email: agnieszka.wojnarowska@uni.lodz.pl

 

 

Katarzyna Piechota

Uniwersytecka 3

I piętro, pok. 101

tel. (42) 635 48 22

email: katarzyna.piechota@uni.lodz.pl

 

/e/ CN UŁ/

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.