Projekt NCBiR dla Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ pt. „ Studenci Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ Studiują i Pracują”.

 

 

Wniosek Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ do NCBiR (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) pt. „ Studenci Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ Studiują i Pracują” , finansowany z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej III. Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, dotyczący staży w firmach, został zakwalifikowany do finansowania. Wartość projektu łącznie to 1 mln. 682 tys. zł. W projekcie weźmie udział 206 studentów Wydziału Matematyki i Informatyki kierunków matematyka i informatyka. Uczestnikami projektu mogą być studenci 3 roku studiów licencjackich oraz 2 roku studiów uzupełniających w latach akademickich 2015/16 i 2016/17. Studenci-stażyści będą otrzymywać z projektu 2000 zł. (koszt brutto z narzutami) na miesiąc. Informacje można uzyskać w biurze projektu, pokój A335, lub pod adresem : http://staze2016.math.uni.lodz.pl/

 

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.