Projekt stażu dla studentów, którzy w roku akademickim 2017/2018 będą na 2 lub 3 roku studiów licencjackich.

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy poinformować, że Akademickie Biuro Karier Zawodowych przygotowuje projekt ogólnouczelniany w ramach, którego istnieje możliwość zrealizowania stażu studenckiego. Czas trwania stażu to 120 godzin(nie mniej, niż 20 godzin stażowych w tygodniu).

Maksymalna wysokość całkowitego wynagrodzenia stażowego studenta wynosi 13,50 zł (jest to kwota brutto) za godzinę zadania stażowego. W przypadku stażu odbywanego za granicą stawka ta może zostać powiększona maksymalnie o 50 % jej wartości.

Projekt stażu skierowany jest do osób, które w przyszłym roku akademickim 2017/2018 będą na 2 lub 3 roku studiów licencjackich.

Osoby zainteresowane ewentualnym wzięciem udziału w projekcie stażowym proszone są o złożenie deklaracji (osobiście lub droga emailową) do 5.03.2017 do swojego Dziekanatu.

Wzór deklaracji do pobrania deklaracja_staże

Copyright © 2019 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.