Zgłoszenia na Projekt zespołowy w firmie Accenture – oferta dla studentów kierunku Informatyka.

Dotyczy studentów, którzy są zapisani na Projekt zespołowy na 3 roku informatyki stacjonarnej i niestacjonarnej.

Wydział Matematyki i Informatyki podjął współpracę z firmą Accenture Services Sp. z o.o., członkiem Rady Biznesu WMiI UŁ, w ramach której istnieje możliwość zrealizowania przedmiotu Projekt zespołowy w firmie Accenture.

Temat projektu: “Implementacja aplikacji mobilnej w systemie Android pozwalająca na lokalizację użytkowników wewnątrz budynków z użyciem iBeacon oraz Salesforce”.

Liczba miejsc – 6 osób.

Termin pierwszego spotkania: 3 listopada godz. 10.00-13.00.

Osoby chętne, które chcą uczestniczyć w projekcie proszone są o wysłanie swojego zgłoszenia na adres bartkiew@math.uni.lodz.pl. Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko studenta, numer indeksu oraz nazwę specjalności.

W temacie maila należy wpisać: Projekt zespołowy w firmie Accenture.

Zgłoszenia osób, których emaile nie będą spełniały powyższych warunków, nie będą rozpatrywane. Zgłoszenia należy przysyłać do dnia 11.10.2017, do 16.00.

Zasady realizacji przedmiotu:

  1. Zajęcia z przedmiotu odbywają się w siedzibie firmy.
  2. Dzień zajęć – piątek.
  3. Student jest rozliczany z obecności w firmie.
  4. Ocena końcowa z przedmiotu jest wystawiana w porozumieniu z przedstawicielem firmy.

Copyright © 2019 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.