Przedłużona rekrutacja na studia niestacjonarne WMiI UŁ

Na WMiI UŁ trwa dodatkowy nabór na studia niestacjonarne I stopnia na
kierunek Informatyka i II stopnia na kierunki: Matematyka, Informatyka.

Zainteresowani kandydaci mogą zapisywać się na wybrany kierunek i składać
komplet wymaganych dokumentów we wskazanym poniżej terminie.

Miejsce i termin przyjmowania dokumentów:

Wydział Matematyki i Informatyki

ul. Banacha 22

90-238 Łódź

pok. A121 (parter) w budynku wydziału

5 października 2016r. w godz. 14.00-15.00

12 października 2016r. w godz. 14.00-15.00

19 października 2016r. w godz. 14.00-15.00

22 października 2016r. w godz. 11.00-12.00

26 października 2016r. w godz. 14.00-15.00

Dane kontaktowe dla kandydatów:

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

e-mail: rekrutacja@math.uni.lodz.pl

tel. 042 635 59 84 (tylko w czasie dyżurów)

pok. A121 (parter) w budynku wydziału

ul. Banacha 22

90-238 Łódź

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.