Przedłużona rekrutacja na studia stacjonarne WMiI UŁ

Na WMiI UŁ trwa dodatkowy nabór na studia stacjonarne I i II stopnia na kierunki: Matematyka, Informatyka i Analiza Danych.

 

Zainteresowani kandydaci mogą zapisywać się na wybrany kierunek i po ukazaniu się informacji o zakwalifikowaniu na ich koncie zobowiązani są w najbliższym, wskazanym poniżej terminie złożyć komplet wymaganych dokumentów.

 

Miejsce i termin przyjmowania dokumentów:

Wydział Matematyki i Informatyki

ul. Banacha 22, pokój A121

90-238 Łódź

1 sierpnia 2016r. w godzinach 10.00-17.00

2 września 2016r. w godzinach 10.00-15.00

10 września 2016r. w godzinach 10.00-15.00

17 września 2016r. w godzinach 10.00-15.00

3 października 2016r. w godzinach 12.00-15.00

24 października 2016r. w godzinach 12.00-15.00.

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą do 31 października 2016r. 

 

Dane kontaktowe:

tel. 42 635-59-84

e-mail: rekrutacja@math.uni.lodz.pl

 

Więcej informacji na stronie serwisu rekrutacyjnego UŁ pod adresem:

https://rekrutacja.uni.lodz.pl/kierunki.php?op=kolejne_rek

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.