Przedmioty do wyboru – rejestracja na semestr letni 2015/16

dot.  studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz studiów inżynierskich

Rozpoczęcie – 8.12.2015 o godz. 17:00
Zakończenie – 4.01.2016 o godz. 23:00

Lista przedmiotów jest dostępna na stronie UsosWeb: https://usosweb.uni.lodz.pl/kontroler.php?_action=actionx:news/default%28panel:DOMYSLNY;file:mat.html%29
dodano:
– przedmioty dla Analizy danych,
– 1 przedmiot dla Informatyki II stopnia,
– 2 przedmioty  dla 1 i 2 roku DLIa.

Uwaga! Studenci 3 roku Matematyki Ogólnej oraz 2 roku II stopnia Matematyki Ogólnej i Teoretycznej – rejestracja przez UsosWeb jest możliwa tylko na przedmioty z ww. listy. W przypadku wybrania innego przedmiotu (patrz: zielone uwagi), proszę o podania ze zgodą Prodziekana ds. dydaktycznych.

W razie problemów proszę o mailesalska@math.uni.lodz.pl

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.