Przedmioty do wyboru w semestrze letnim 2018/19

Studenci 1 roku Matematyki Ogólnej i Teoretycznej I i II stopnia proszeni są o składanie podań w sprawie zapisów na przedmioty do wyboru (wzór na stronie www.math.uni.lodz.pl/wzory-podan) do pok. A228, do dn. 17.01.2019 r.

Studenci wyższych lat, którzy nie dopełnili jeszcze tego obowiązku, proszeni są o dostarczenie podań już z podpisem Pani Prodziekan ds. dydaktycznych.

Lista przedmiotów do wyboru jest dostępna na stronie Wydziału (Studia/Dokumenty i informacje/Przedmioty do wyboru: www.math.uni.lodz.pl/przedmioty-do-wyboru/

Copyright © 2019 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.