Przewody doktorskie

 Przewód doktorski mgr. Michała Klepczarka

Streszczenie rozprawy doktorskiej w jęz. angielskim – mgr M. Klepczarek

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. M. Klepczarka – prof. W. Kucharz

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. M. Klepczarka – prof. K. Kurdyka

– Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie matematyka, na posiedzeniu w dniu 8.01.2020 r., nadała mgr. Michałowi Klepczarkowi stopień doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie matematyka.

Uchwała Komisji nr 7 – wyróżnienie rozprawy doktorskiej mgr. M. Klepczarka

Uchwała Komisji nr 8 – nadanie mgr. M. Klepczarkowi stopnia doktora

 

Przewód doktorski mgr Aleksandry Zakrzewskiej

Streszczenie rozprawy doktorskiej w jęz. angielskim – mgr. A. Zakrzewska

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr A. Zakrzewskiej – prof. A. Płoski

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr A. Zakrzewskiej – dr hab. M. Borodzik

– Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie matematyka, na posiedzeniu w dniu 8.01.2020 r., nadała mgr Aleksandrze Zakrzewskiej stopień doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie matematyka.

Uchwała Komisji nr 10 – nadanie mgr A. Zakrzewskiej stopnia doktora