Quantum Statistics and Related Topics Jubilee Seminar on the 70th anniversary of prof. dr hab. Andrzej Łuczak

W dniach 6-8 grudnia 2018 roku na Wydziale Matematyki i Informatyki obchodzić będziemy Jubileusz 70- lecia  prof. dra hab. Andrzeja Łuczaka. Z tej okazji Katedra Teorii Prawdopodobieństwa i Statystyki zorganizowała  konferencję naukową pt.: “Quantum Statistics and Related Topics “.

Prof. dr hab. Andrzej Łuczak jest specjalistą i wiodącym badaczem w dziedzinie statystyki kwantowej, dlatego konferencja będzie ważną  okazją do prezentacji osiągnięć i problemów związanych z tą dziedziną. Gotowość udziału w tym wydarzeniu zgłosili najwybitniejsi przedstawiciele polskich ośrodków naukowych oraz specjaliści z zagranicy.

Mamy nadzieję, obrady staną się doskonałym forum integracji kilku pokoleń matematyków z różnych ośrodków naukowych.

Jubilatowi składamy serdeczne życzenia i gratulacje a chętnych do osobistego złożenia życzeń Profesorowi zapraszamy 7 grudnia o godz.12.15 do Auli naszego Wydziału.

 

Program

6.12.2018 – czwartek

Sala D103

18:00 – 20:30 rejestracja uczestników, powitanie – ciasto, herbata

7.12.2018 – piątek

Sala D102

08:30 – 09:00 rejestracja uczestników

09:00 – 11:45  referaty – prowadzi prof. Adam Paszkiewicz

09:00 – 09:25    prof. F. Szafraniec

09:25 – 09:50    prof. Z. Jurek

09:50 – 10:15     prof. A. Kamiński

10:15 – 10:30   przerwa na kawę

10.30 – 10.55    prof. M. Bożejko

10.55 – 11.20   dr A. Wysoczańska-Kula

11.20 – 11.45   prof. E. Turilova

11.45 – 12.10   prof. A. Jencova

Aula

12:15 – 12:45 spotkanie z władzami Wydziału

Sala D103

12:50 – 15.00  krótkie referaty i wspomnienia przy lampce szampana – prowadzi prof. Stanisław Goldstein (prof. R. Jajte, prof. A. Paszkiewicz, prof. A. Bartoszewicz i inni )

8.12.2018 – sobota

Sala D103

09:00 – 12:45  referaty – prowadzi prof. Adam Paszkiewicz

09:00 – 09:25    prof. K. Życzkowski

09:25 – 09:50    prof. W. Kryszewski

09:50 – 10:15     prof. M. Wojtylak

10:15 – 10:40     prof. R. Lenczewski

10:40 – 10:55   przerwa na kawę

10:55 – 11:20    prof. W.A. Majewski

11:20 – 11:45   prof. W. Słomczyński

11:45 – 12:10   prof. A. Skalski

12:10 – 12:35   prof. M. Marciniak

12:35 – 12:50   przerwa na kawę

12:50 – 13:15   prof. J. Wysoczański

13:15 – 13:40   prof. M. Balcerzak

13:40 – 14:05   prof. A. Biś

14:05 – 14:30   prof. A. Bartoszewicz

Lunch, zakończenie konferencji