Referat prof. Vladimira Rovenskiego

Zapraszamy na referat prof. Vladimira Rovenskiego (Hajfa) pt. “Topics on Extrinsic Geometry of Foliations”, który zostanie wygłoszony na najbliższym seminarium Katedry Geometrii UŁ w czwartek, 7 marca, godz. 10:15, sala A 407.

abstract_seminar_Lodz2019

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.