Regulamin Świadczeń Stypendialnych dla Studentów i Doktorantów UŁ – zmiany z dn. 29.06.2020 r.

Szanowni Państwo,
Treść aktu i tekst jednolity Regulaminu znajdują się w załączeniu oraz w Bazie Aktów Własnych Lex pod linkiem: https://baw.uni.lodz.pl/d/31687/5/

Sekretariat WMiI UŁ, Dział Prawno-Organizacyjny UŁ, 29.06.2020

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.