Rejestracja do grup na Lektorat z języka angielskiego dla 1 roku Analizy Danych, Matematyki i Informatyki (studia stacjonarne, licencjat)

Rozpoczęcie – 09.02.2016 o godz. 16:00 – zmiana godziny rozpoczęcia!!!!
Zakończenie – 14.02.2016 o godz. 23:00

Uwaga grupy dedykowane!

grupa 1, 2  – dla kierunku Analiza Danych

grupa 4, 5, 6 – dla kierunku Matematyk

grupa 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 – dla kierunku Informatyka

Przed zarejestrowaniem się proszę sprawdzić swój plan na USOSWEB-ie

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.