Rejestracja do grup na Lektorat z języka angielskiego dla 2 roku Matematyki i 2 roku Informatyki (studia stacjonarne, licencjat)

Rozpoczęcie – 18.09.2015 o godz. 09:00
Zakończenie – 30.09.2015 o godz. 23:00

Uwaga grupy dedykowane!
gr. 2 i 3  – dla kier. Matematyka
gr. 1, 4, 5, 6, 7 – dla Informatyki

Przed zarejestrowaniem się proszę sprawdzić swój plan – mogą być jeszcze zmiany.

W razie problemów salska@math.uni.lodz.pl

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.