Rejestracja na przedmioty do wyboru dla studiów stacjonarnych – semestr zimowy i letni 2017/18 (nie dotyczy 1 roku)

Rejestracja zostanie uruchomiona dn. 17.09.2017:
godz. 7:00 – rejestracja na przedmioty wspólne dla wszystkich kierunków,
godz. 8:00 Matematyka I i II stopnia oraz Analiza danych,
godz. 9:00 Informatyka I i II stopnia oraz Computer Science I degree (BSc) and II degree (MSc).

Zakończenie wszystkich rejestracji nastąpi dn. 30.09.2017 o godz. 23:00.

Proszę pamiętać o nieuruchamianych przedmiotach (informowałam wcześniej) i o konieczności wyboru zamiast nich innych przedmiotów. Przy wyborze grup proszę kierować się również planem zajęć, który jest już widoczny na UsosWeb, a od 15.10. również na stronie naszego Wydziału https://www.math.uni.lodz.pl/plany-zajec/

Lista przedmiotów do wyboru jest dostępna na stronie Wydziału (Studia/Dokumenty i informacje/Przedmioty do wyboru: https://www.math.uni.lodz.pl/przedmioty-do-wyboru/  Przedmioty nieuruchamiane zostały przekreślone.
Dla Informatyki II stopnia w semestrze letnim dodaliśmy przedmiot „Wprowadzenie do systemów rozproszonych w Javie”.

W razie problemów proszę o maile: salska@math.uni.lodz.p

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.