Rejestracja na przedmioty do wyboru 2018/19 dla studiów stacjonarnych

Rejestracja zostanie uruchomiona dn. 19.06.2018 r.

o godz. 8:00
Matematyka I stopnia
Matematyka II stopnia
Analiza danych

o godz. 9:00
Informatyka I stopnia
Informatyka II stopnia
Computer Science BSc
Computer Science MSc

o godz. 10:00
rejestracja na przedmioty wspólne dla różnych kierunków

Zamknięcie rejestracji nastąpi w dn. 25.06.2018 o godz. 23:00,

Uwaga! Dany przedmiot może zostać wybrany tylko jeden raz w ciągu całego toku studiów (I i II stopień).

Lista przedmiotów do wyboru jest dostępna na stronie Wydziału (Studia/Dokumenty i informacje/Przedmioty do wyboru: https://www.math.uni.lodz.pl/przedmioty-do-wyboru/

W razie problemów proszę o maile: irena.salska@wmii.uni.lodz.pl

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.